Slovensky Deutch
NAŠE SLUŽBY

POZEMNÉ STAVBY

Vykonávame výstavbu a rekonštrukcie administratívnych, výrobných a obchodných budov. Počas realizácie výstavby využívame vlastné pracovné kapacity a materiálovo - technické vybavenie, prípadne spolupracujeme s overenými dodávateľmi.

Všetky stavby realizujeme najnovšími pracovnými postupmi, kvalitnými a certifikovanými materiálmi s cieľom odovzdať najvyššiu hodnotu diela pre našich zákazníkov.
Služby

Aké služby ponúkame ? • ŽELEZO-BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
 • Najvýznamnejšou činnosťou našej spoločnosti je realizácia železo-betónových konštrukcií pozemných stavieb.
 • BÚRACIE A DEMOLAČNÉ PRÁCE
 • Demolačné práce širokého rozsahu pomocou vlastnej techniky.
 • ZAKLADANIE STAVIEB
 • TESÁRSKE A ŠALOVACIE PRÁCE
 • Naša činnosť sa zameriava na budovanie monolitických železobetonových konštrukcií systémom: Peri, Doka,  a to v oblastiach: priemyselných, občianských a bytových stavieb.
  Jedná sa prevažne o zakladanie stavby - základových dosiek, monolitických stropov, nosných a oporných stien.
  Pri realizáciii zákaziek sa naša firma sústredi hlavne na kvalitu výstavby, preto využívame najmodernejšie technológie v tejto oblasti a zároveň dodržujeme technologické postupy.
  Výstavbu monolitických konštrúkcií vykonávajú preškolení pracovníci systemom Peri, ktorý je aj naším obchodným partnerom a zabezpečuje aj preškolovanie pracovníkov.
 • LEŠENÁRSKE PRÁCE
 • Vyškolenými pracovníkmi vykonávame montáž a demontáž pomocných pracovných konštrukcií - lešení (podperné lešenie, pojazdné a voľne stojacie lešenie, dielcové - fasádne lešenie), so zameraním na všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prác vo výške, stavebných prác a prác súvisiacich so stavebnou činnosťou a to : konštrukčne, spájacie a pomocné časti lešenia, dokumentáciu a technologický postup montáže a demontáže lešenia vrátene jeho používania.
 • ŽELEZIARSKE A ARMOVACIE PRÁCE
 • OBKLADAČSKÉ A DLÁŽDIČSKÉ PRÁCE
 • Obklady stien, pilierov, stĺpov, komplexné dlaždičské práce.
 • SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
 • ZATEPLENIE FASÁD A PODKROVÍ
 • Zateplovanie fasád aj podkroví materiálmi od polystyrénu až po minerálne vaty.
 • PODLAHÁRSKE PRÁCE
 • MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE
 • Nátery fasád domov, oceľových a drevených konštrukcií, striech.
 • REKONŠTRUKCIE STAVIEB
 • ÚDRŽBOVÉ PRÁCE
 • SPEVNENIE PLÔCH A CHODNÍKOV (VIBRAČNÁ TECHNIKA)
 • PREPRAVA STAVEBNÝCH HMÔT DO 3,5 T

Kontakty

GSK-spol. s r.o.
Mikovíniho 11
917 00 Trnava
Slovenská republika

 

IČO 50017713
DIČ 2120147777
IČ DPH SK2120147777

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Trnava,
oddiel: Sro, vložka: 36539/T

 

telefón: +421 908 268 668
e-mail: info@gsksro.sk
e-mail: grichova@gsksro.sk
web: www.gsksro.sk
fb: www.facebook.com/gskspolsro/